Claus Højsgaard, Kandidat KV17

Førtidspensionist på grund af  medfødt spastisk lammelse.

Uddannet assistent på Forsøgsanlæg Risø, ved Roskilde.
Senere uddannet folkeskolelærer på Det Nødvendige Seminarium.
i gennem mange år konsulent i Dansk Handicap Forbund.

Mine fokusområder i valgkampen vil være:

I Hjemmeplejen

  • At borgere der modtager hjemmehjælp får den tid de er visiteret til
  • At der genindføres klippekort til modtagere af hjemmehjælp
  • At der kommer mere personale i plejesektoren generet
  • At plejepersonalet for bedre vilkår
  • At der tillægges køretider, i hjemmehjælpens arbejdsplaner og kørelister
  • At Tønder Kommune løbende udskifter hjemmeplejen biler med EL-biler af hensyn til miljøet.