Draved Skov og Kongens Mose bliver én af de 10 nye naturnationalparker.

(Foto: Privat, Draved Skov, 2021)

Draved Skov og Kongens Mose bliver én af de 10 nye naturnationalparker, og det er vi meget glade for.

Det betyder at vi kan bidrage til at få genskabt og genstyrket nogle af de allermest truede arter i Danmark, der har brug for vild natur, til at fortsætte sin udvikling.

For at bidrage med lidt fakta, har vi sammensat en liste på 10 punkter:

1. Reguleringen af dyrebestanden vil blive foretaget af mennesker, aka. lidende, sultende dyr i en indhegning, er ikke et reelt scenarium.

2. I Danmark er 1844 arter på listen over arter, der er i risiko for at uddø.

3. Under én procent af Danmarks areal er under mærkatet ‘stærkt beskyttet natur’ – dette ændrer sig nu. Naturnationalparkerne kommer til at udgøre 2% af vores samlede areal.
Til sammenligning, kan man forholde sig til det ved at vide, at produktionsskove fylder ca. 6% og landbruget fylder 60%.

4. Dansk dyrevelfærdslov foreskriver, at man er forpligtet på at holde øje med dyrenes trivsel – det er altså ikke tilladt, at lade dyr gå rundt at sulte.

5. Hvis den naturlige fødekilde slipper op, eller der af andre årsager, som vejret eller lignende, gør det umuligt for de store dyr, at leve ordentligt, er man forpligtet på at fodre dem, eller at fjerne dyrene fra området.

6. Det er ikke nyt med vilde dyr. På Langeland er der sat vildheste ud.

7. Der går bisonokser rundt i Almindingen, på Bornholm.

8. Der går elge rundt i Lille Vildmose.

9. Der går for øvrigt også, knap så eksotisk, vilde køer rundt på Langeland.

10. Dyreetisk Råd bakker op om de ti naturnationalparker.

(Kilder: Dansk Naturfredningsforening og Dansk Naturstyrelse)