FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEN -Besparelser er ikke vejen frem

 

Torsdagen debat på TV Syd, gav et klart billede af, at besparelser ikke løser nogen problemer i Tønder Kommune. På folkeskoleområdet er der f.eks. sparet 31% af lærerne væk i løbet af de sidste 6 år, samtidig med at man har arbejdet med inklusion. Resultatet er tydeligt, og skræmmende. Når man kan konstatere, at eleverne i folkeskolerne, her i kommunen er blandt de elever der kommer ud med de ringeste karakterer i Danmark. Nr. 87 ud af 98 kommuner. Venstre i Tønder kommune vil ikke garantere, at der ikke bliver lukket flere skoler i den næste valgperiode. Enhedslisten går ind for bedre forhold for lærerne. Kortere skoledage for eleverne. Enhedslisten mener ikke, at det er mængden af undervisningstimer, der er afgørende. Men kvaliteten. Der er brug for flere lærere i folkeskolen. Ikke færre. Den enkelte skole og lærerne skal have friere rammer til selv at tilrettelægge undervisningen. Respekten og anerkendelsen af lærerne og deres arbejde skal sættes op, klassekvotienterne. skal sættes ned.

Der mangler visioner på folkeskoleområdet i Tønder Kommune. Visioner der kan være med til, at løfte niveauet. I kommunens skoler. Vi må sikre, at de lærere der underviser i vore skoler, er kompetente og uddannede til at undervise i de fag de rent faktisk underviser i. Det er en mærkesag for Enhedslisten