Kommunalvalg 2017

Enhedslisten Tønder Kandidater KV17
Enhedslisten Tønder
Kandidater KV17

 

ENHEDSLISTEN vil i de næste 4 år arbejde for:

 • Flere varme hænder i ældreplejen
 • Mere personale i alle institutioner
 • Mennesket i centrum, mindre bureaukrati
 • Bedre forhold på handicap – og psykiatriområdet
 • Overholdelse af overenskomster og arbejdsklausuler.
 • Bekæmpe social dumping
 • Bedre uddannelsesmuligheder
 • Stop for hovedløse privatiseringer
 • Kommunalt sundhedscenter på Tønder Sygehus
 • Fokus på unge uden job eller uddannelse
 • Social-økonomiske virksomheder
 • Forbedring af den kollektive trafik
 • Genåbning af Tønder – Tinglev jernbanen
 • Mere økologi
 • Mere vedvarende energi,
 • Kæmpevindmøller ud på havet
 • Mere åbenhed i forvaltningen
 • Whistleblower – ordning