Regionsvalg 2017

DET VIL ENHEDSLISTEN I REGION SYDDANMARK

Sundhed og velfærd er ikke en vare

Når velfærdsopgaver overtages af private, skal de ud over at udføre opgaverne også tjene penge. Det bliver derfor dyrere for os alle. I Enhedslisten vil vi ikke understøtte privat profit på borgernes bekostning. Sundhed og velfærd skal ikke produceres på markedsvilkår.

Centralisering, nej tak!
Enhedslisten kæmpede imod strukturreformen og nedlæggelsen af amterne. Nu kan alle se hvorfor. Den øgede centralisering skaber større og større afstand mellem borgerne og det offentlige. Enhedslisten vil stadig kæmpe for, at alle skal have adgang til læge, sygehus og kollektiv transport uanset hvor de bor.

Vi vil insistere på en grøn region
Vi skal bevare muligheden for rent drikkevand og andre livsvigtige ressourcer. Vi vil en bæredygtig region, hvor klima, miljø og økologi prioriteres højt i regionens politik. Bare tænk på en af de værste forureninger i Kærgård Klitplantage. Det må ikke ske igen!

Regionsrådskandidater for Enhedslisten i Syddanmark.
Per Holscher (Svendborg)
Vibeke Syppli Enrum (Gudbjerg)
Lars Mogensen (Esbjerg)
Maya Ryom Nielsen (Vejen)

Læs mere om vores visioner, vores politik og vores opstillede kandidater på syddanmark.enhedslisten.dk