Til kamp for bedre forhold for handicappede i Tønder

Enhedslisten vil sætte fokus på handicappedes vilkår i Tønder.
Vi har oplevet flere forringelser, der specielt rammer handicappede og ældre.
Klippekorts ordningen til modtagere af hjemmehjælp, er væk. På trods af, at der stadig er penge til det.
De ligger i bloktilskuddet, men et flertal i kommunalbestyrelsen har valgt, at prioritere anderledes.  Hjemmehjælperne, har ikke fået tillagt køretider mellem de enkelte besøg hos borgerne. Det gør, deres hverdag mere fortravlet. Enhedslisten ønsker at forbedre arbejdsforholdene.

Den akutte hjælp til reparation, af hjælpemidler, uden for normal arbejdstid er også blevet sløjfet, med argumentet om, at den ikke er blevet brugt. Det er et ringe argument. Ordningen er kun blevet annonceret i et ganske lille opslag i Digeposten. Forvaltningen kender udmærket de borgere der kunne have hjælp behov. Hvorfor har man ikke informeret de berørte borgere direkte?

Det vil Enhedslisten rette op på.